Historie

BOLDERSLEV BRANDVÆSEN

Bolderslev: Landsby i Hjordkær kommune. Aabenraa Amt.

Bolderslev frivillige  Brandværn er
oprettet den 1. April 1928

Styrken består af 1 Kaptajn, 1 Vice-Kaptajn, 1
Brandfoged, 1 Sprøjtefører og 8 menige.

Der findes ikke fast stationsvagt. Mandskabet
tilkaldes ved telefon og hornsignal. udrykningstid c. 10 Min

Brandmateriel: 1 Haandkraftsprøjte m. m. Der
rådes over 200 m. 2″ Slanger. Røgbeskyttelse: 3 Filtermasker.

5 Brandhaner, der står under tryk af 4 Atm.

Bolderslev Brandvæsen er desuden Brandvæsen for
Gaaskær, Bjolderup, Hjordkær og Uge.

Der er truffet Aftale med Aabenraa Brandvæsen
om Hjælp i Katastrofetilfælde.

Brandvæsnet har ca. 2 Udrykninger om Aaret.

Der findes ca. 3500 Indbyggere i det af
Brandvæsnet dækkede Omraade.

 

Adresser og Telefoner:

Kaptajn: Forpagter Chr. Rasmussen.

Vicekaptajn: Mekaniker Chr. Jepsen.

Alarmtelefon: >>Ildebrand!<<

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *